Waar Ergo voor staat

I Actiegericht onderzoek. Bij elke vraag die Ergo stelt, vragen we ons af: hoe kunnen we zorgen dat onderzoek bijdraagt aan het nemen van gefundeerde beslissingen door onze opdrachtgever?
II Korte communicatielijnen. Account management en onderzoeksuitvoering zijn in één hand.
III Alles begint bij het marketing- of beleidsvraagstuk van de opdrachtgever. Dat vormt het startpunt voor ons werk. Onderzoeksmethoden en -technieken zijn daaraan ondergeschikt.
IV Creativiteit en improvisatievermogen. Naast onderzoekskennis en ervaring, zijn dit kernkwaliteiten van Ergo.
V Doen waar je goed in bent. En dus ook: zaken uitbesteden waar anderen beter in zijn.