Creativiteit en improvisatievermogen

Creativiteit en improvisatievermogen zijn voor ons sleutelbegrippen. Dat we die ook graag in de praktijk brengen heeft Ergo onder meer bewezen door- voor zover bekend - als eerste bureau in Nederland groepsdiscussies met doven te houden over TV-kijken en ondertiteling (postbus 51 spotjes). Dat vraagt de nodige vindingrijkheid. De doelgroep werd gevonden door enkele dovencentra en -verenigingen te benaderen en via hun netwerk deelnemers voor het onderzoek te benaderen. Gebruik makend van professionele dovenvertalers en beeldmateriaal heeft Ergo vervolgens de opdrachtgever Rijksvoorlichtingsdienst inzicht verschaft in de wensen ten aanzien van overheidsvoorlichting en in de barrières waar dove en slechthorende mensen tegenaan lopen.

Een ander voorbeeld van Ergo’s improvisatievermogen is de wijze waarop Ergo onderzoek heeft uitgevoerd naar het huidige ‘beeldmerk’ van de stad Amsterdam, het inmiddels internationaal bekende I amsterdam. Het vergde de nodige creativiteit om binnen enkele weken na een verzoek van de gemeente Amsterdam kwalitatief onderzoek uit te voeren onder een scala van doelgroepen: expats, buitenlandse zakenreizigers, binnen- en buitenlandse toeristen en Amsterdamse horeca-ondernemers. Minder dan een week na het veldwerk beschikte Amsterdam over een door Ergo opgestelde management summary die niet alleen een gefundeerde keuze voor het concept mogelijk maakte maar ook tal van aanbevelingen bevatte voor de verdere invulling en toepassing van het citymarketing-concept.

Een derde voorbeeld is het gebruik van visuele middelen bij onderzoek naar herinrichting van snelwegen en verkeersaanduidingen zoals belijning van de weg. Voor opdrachtgever Rijkswaterstaat Oost Nederland, bezocht Ergo onlangs met een cameraman het object van onderzoek: de snelweg A1 tussen de knooppunten Azelo en Buren. Een aantal praktijksituaties op dit recent heringerichte deel van de A1 werd gefilmd. Het beeldmateriaal werd vervolgens met succes in een groepsgesprek met automobilisten gebruikt om de discussie te voeden.

Kortom: juist wanneer marketing- of beleidsvragen aan de orde zijn die meer vereisen dan recht-toe-recht-aan onderzoek, voelt Ergo zich in zijn element.