Doen waar je goed in bent

Ergo-onderzoekers zijn om te beginnen ontwerpers van onderzoek. Op basis van onze ervaring zijn we in staat om voor marketing- en beleidsvraagstukken de meest geschikte onderzoeksopzet te ontwerpen, of die nu bestaat uit kwalitatief of kwantitatief onderzoek of uit een combinatie van beide.

Kwalitatief onderzoek
Kwalitatief onderzoek doet Ergo altijd zelf, zowel op (onderzoeks)lokatie als op de werkplek van de respondent (bij B-to-B-onderzoek). Ons eigen kantoor heeft alle faciliteiten voor kwalitatief onderzoek, inclusief een gesloten video-circuit. Opdrachtgevers kunnen veldwerk dus live volgen.

Ook kwalitatief telefonisch onderzoek maakt deel uit van ons instrumentarium. Afhankelijk van het onderwerp kunnen telefonische diepte-interviews een geschikte – soms zelfs de meest geschikte – en bovendien kostenbesparende methode zijn. Het karakter van kwalitatief onderzoek blijft overeind: geen simpel vraag-en-antwoord-gesprek maar een dialoog waarbij de respondent zijn eigen verhaal kan vertellen terwijl de onderzoeker op relevante punten doorvraagt.

Kwantitatief onderzoek
Ook kwantitatief onderzoek neemt Ergo van begin tot eind voor zijn rekening.  Ergo ontwerpt het onderzoeksdesign en stelt de vragenlijst op.

Online dataverzameling doet Ergo meestal zelf maar wanneer een internet access panel vereist is, kiezen wij er  voor om samen te werken met specialisten op dat gebied. Daardoor kunnen we bijvoorbeeld in het ene geval gebruik maken van een zo groot mogelijk panel en in het andere geval van een panel waarin een bepaalde doelgroep sterk vertegenwoordigd is.

Kwantitatief telefonisch onderzoek en face-to-face onderzoek besteden wij uit aan veldwerkpartners waar we goede ervaringen mee hebben. Ook daarbij geldt dat we samenwerken met de meest geschikte partij voor het specifieke project. Ergo houdt de regie in handen en begeleidt het veldwerk.

In alle gevallen verzorgt Ergo de analyse en rapportage die uitmondt in aanbevelingen voor de oplossing van uw vraagstuk.