Maatwerk en model

Ergo benadert onderzoek niet vanuit een algemeen model, maar neemt  als startpunt het marketing- of beleidsprobleem, waarmee de opdrachtgever worstelt. Ergo is dan ook in zijn element als er om maatwerk wordt gevraagd. Dat neemt niet weg dat het soms goed is om bij bepaalde types onderzoek een model met bijbehorende methoden en technieken te hanteren dat in het verleden zijn waarde heeft bewezen. Die modellen heeft Ergo bijvoorbeeld ontwikkeld op de volgende gebieden:

  • Klanttevredenheidsonderzoek
  • Journalistenonderzoek
  • Onderzoek naar belangenbehartiging en lobby-activiteiten
  • Lezersonderzoek
  • Merkpositioneringsonderzoek
  • Slogan-effectiviteitsonderzoek

Overigens voeren wij nooit klakkeloos onderzoek uit volgens welk model dan ook. We zoeken altijd naar toepassingen van het model die  onze opdrachtgever de beste input verschaffen voor het nemen van beslissingen.