Onze opdrachtgevers

ICT
Microsoft Europe
Microsoft USA
AT & T
KPN Telecom
T-Mobile

Financiële dienstverlening
ING
Groene Land Achmea
ABN-AMRO
Nationale Borgmaatschappij
Aegon
PGGM
De Hypothekers Associatie
Achmea Groep
Zilveren Kruis Achmea
Postbank
FBTO
Atradius

Mobiliteit en infrastructuur
Rijkswaterstaat Noord-Holland
Rijkswaterstaat Zeeland
Rijkswaterstaat Oost-Nederland
Rijkswaterstaat Utrecht
Rijkswaterstaat IJsselmeergebied
Rijkswaterstaat Limburg
Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart
Transport en Logistiek Nederland
Inspectie Verkeer en Waterstaat
RDW
ANWB
Connexxion
RAI Vereniging
NS
Amsterdam Airport Schiphol
BOVAG
EVO
De Fietsersbond

Energie
Nuon
SenterNovem
Energie Centrum Nederland
GasTerra
Gasunie
Electrabel
TenneT
Alliander
Eneco

Overige commerciële opdrachtgevers
Akzo Nobel
Randstad Nederland
Heineken
PCM
Wolters Kluwer
Ten Hagen & Stam
Shell
Veka Best
Yokogawa Europe
Ebay/Marktplaats
LeasePlan
Rights Stuff

Natuur & Milieu
Staatsbosbeheer
Stichting Natuur en Milieu
Vereniging Natuurmonumenten
Vogelbescherming Nederland
Wereld Natuur Fonds

Onderwijs
Informatie Beheer Groep / DUO
PTC+
HBO-i
Europaschool Amsterdam

Ontwikkelingssamenwerking
Artsen zonder Grenzen
Cordaid
Plan Nederland
NCDO
Oxfam Novib
SNV
Unicef

Overheid
Politie Amsterdam Amstelland
Politie Rotterdam-Rijnmond
Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Zuideramstel (Amsterdam)
Stadsdeel Oud-Zuid (Amsterdam)
NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit)
Nederlandse Staatsloterij
Rijksvoorlichtingsdienst
Provincie Noord-Holland
Provincie Gelderland
Provincie Zuid-Holland
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ministerie van Financiën
Ministerie van Justitie
Ministerie van LNV
Ministerie van OCW
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Ministerie van VROM
Raad voor de Kinderbescherming
Arrondissementsrechtbank Amsterdam
Dienst Landelijk Gebied
Waterschap Rivierenland
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Overige non-profit opdrachtgevers
Amsterdams Uit Buro
Kamer van Koophandel Amsterdam
Maatwerk Amsterdam
Stichting Werkbij
Vereniging Eigen Huis
Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (Amsterdam)
Sint Franciscus Gasthuis (Rotterdam)
Reclassering Nederland
Waterleiding Maatschappij Overijssel
Sectorfondsen Zorg en Welzijn
De Rotterdamse Apothekersvereniging