Uitspraken van relaties en klanten over Click & Tell

Click & Tell genomineerd voor MOA Feedback Innovatie Award
Ergo is een van de drie bureaus die genomineerd zijn voor de innovatie award 2011 van de Marktonderzoekassociatie. Op de website van de MOA is hierover het volgende te lezen:


"De door Ergo ontwikkelde Click & Tell methode integreert twee domeinen die doorgaans volledig gesoleerd van elkaar functioneren: marktonderzoek en web analytics. Door clickstreams 1-op-1 met de antwoorden op korte en op daadwerkelijk gedrag gebaseerde vraagmomenten te verbinden wordt het waarom achter het wat van gedrag op websites inzichtelijk. In tegenstelling tot de traditionele evaluatiemethoden voor websites, wordt de respondent op een manier ondervraagd die voor hem of haar relevant is en aansluit bij de beleving van het moment. Ergo heeft overtuigend laten zien dat het een breed scala opdrachtgevers inzichten heeft gegeven die met meer conventionele benaderingen hoogstwaarschijnlijk niet boven tafel zouden zijn gekomen. Dit heeft geleid tot concrete beslissingen en heeft de kwaliteit van de website of aanverwante marketingmix positief beinvloed."
Jury Feedback Innovatie Award 2011 (Robert van Ossenbruggen, Hans Donkers, Rob Adams)

Microsoft
"Ergo applied Click & Tell to our Contact Us webpages for the United Kingdom. The study provided us with valuable and actionable insights into the various types of visitors and their needs. Click & Tell gave us a lot of input to help us improve the functionality, the layout and the content of these pages."
Bernard Slowey, Global Program Manager at Microsoft Headquarters, Redmond, USA

 

Dienst Publiek & Communicatie
"Wij hebben na een Europese aanbesteding Ergo geselecteerd als een van onze leveranciers voor kwantitatief onderzoek naar websites van de rijksoverheid. Wat ons aanspreekt in het product van Ergo is de koppeling van gebruikerfeedback aan clickstreamdata. Die koppeling is essentieel voor goed websiteonderzoek." 
dr. Rob.F. Klaassen, Onderzoeksadviseur

 

Provincie Noord-Holland
"Ergo heeft voor de Provincie Noord-Holland onderzocht welke doelgroepen de site bezoeken en voor welk soort informatie de verschillende doelgroepen naar de site komen. Het onderzoek heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd, bijvoorbeeld er komen veel meer burgers naar de website dan we dachten. Omdat in het onderzoek ook het surfgedrag wordt meegenomen, konden we bovendien goed zien welke gedeelten van de site voor de burgers vooral belangrijk zijn en op welke punten we de website gebruikvriendelijker kunnen maken."
Mw. Mr. Drs. Ebru Eryigit, communicatie-manager

 

Rainbowbabies.nl
"Als eigenaar van een webwinkel weet je behoorlijk veel over de mensen die bij je kopen: wat ze kopen, hoe vaak ze terugkomen, wat ze in verschillende seizoenen doen. Maar van de mensen die je site binnenkomen en snel weer weggaan weet je niets. Je ziet in Google Analytics op welke pagina ze vertrekken, maar waarom? Geen idee! Dankzij Click & Tell hebben we kunnen achterhalen wat die redenen waren. Een van de redenen was dat ze naar een artikel zochten dat we uit het assortiment hadden gehaald. Dat artikel hebben we natuurlijk bliksemsnel weer toegevoegd."
Bart Struycken, directeur eigenaar

Click&Tell in grote lijnen