ergo

Overheidscommunicatie

In een complexer wordende samenleving vormt communicatie tussen overheid en burgers een steeds belangrijker thema. Een overheid die in woord en daad wil aansluiten bij de leefwereld en de behoeften van de burger, zal eerst goed moeten luisteren naar wat burgers werkelijk bezighoudt en naar wat zij van de overheid verwachten. Vervolgens is van belang om vast te stellen of de boodschap die de overheidsorganisatie in communicatie-uitingen wil overbrengen, ook aankomt zoals deze bedoeld is. Daartoe is een ‘reality check' op zijn tijd aan te bevelen.

Onderzoek naar voorgenomen beleid en naar communicatieconcepten kan overheidsorganisaties helpen om de juiste thema's aan te snijden en in uitingen de taal van de burger te spreken. Welke vorm van onderzoek daarvoor het meest geschikt is, hangt af van het onderwerp en de precieze doelgroep. Van de vele onderzoeksprojecten op het gebied van overheidscommunicatie die Ergo heeft uitgevoerd, noemen we enkele vooorbeelden:

  • De risicoperceptie van burgers en hun behoefte aan voorlichting over wat te doen bij rampen zoals grote branden, gifwolken, terroristische aanslagen.
  • Ondertiteling van overheidsboodschappen op TV ten behoeve van doven en slechthorenden.
  • De wijze waarop patiënten en mantelzorgers de ‘kernboodschap' van de gewijzigde AWBZ opvatten.
  • De communicatie met inwoners van Amsterdam over verzelfstandiging van het gemeentelijk vervoerbedrijf.
  • Diverse belevingswaardenonderzoeken in opdracht van Rijkswaterstaat
  • De behoefte aan verkeersinformatie via internet (Rijkswaterstaat)