ergo

Verkeer en vervoer

Onderzoek in de sector verkeer en vervoer is een specialisme waarin Ergo zich heeft bewezen in tientallen projecten. Door de jaren heen heeft Ergo onderzoek verricht naar allerlei aspecten van deze sector. We noemen er een aantal:

  • Beleidsvoorbereidend onderzoek bij aanleg of herindeling van snelwegen en waterwegen (belevingswaarden- en opinie-onderzoek)
  • Dienstverlening en beprijzing openbaar vervoer
  • Parkeerbeleid
  • Bewegwijzering en verkeersinformatie
  • Persbeleid van verkeer- en vervoerorganisaties
  • Belangenbehartiging en lobby van (beroeps)organisaties in de sector
  • Onderzoek onder leden van organisaties in de sector zoals ANWB, BOVAG en EVO
  • Onderzoek onder kapiteins en loodsen naar haven- en navigatiefaciliteiten
  • Opinies van rijschoolhouders. Ergo beheert een nationaal panel van rijschoolhouders, dat geraadpleegd wordt over actuele zaken zoals de kwaliteit van les- en examenmateriaal en gevolgen van de kilometerheffing.