ergo

Multi-client onderzoek

Soms kan het handig en efficient zijn om voor meerdere opdrachtgevers tegelijk onderzoek op te zetten. Dit kan het geval zijn omdat meerdere opdrachtgevers dezelfde informatie nodig hebben of omdat zij willen weten hoe dezelfde doelgroep over hun denkt en oordeelt. Belangrijkse voordelen van ‘gezamenlijk' onderzoek zijn:

  • Lagere kosten
  • Het voorkomen van onderzoeksmoeheid onder speciale doelgroepen die uit betrekkelijk kleine aantallen cruciale informanten bestaan. Denk bijvoorbeeld aan Kamerleden en (hoge) ambtenaren op een specifiek beleidsterrein.

Ergo voert onder meer multiclient onderzoek uit naar:

  • Perscommunicatie
  • Belangenbehartiging en lobby
  • Merkimago
  • Effectiviteit van reclameslogans