ergo

Journalisten

In opdracht van organisaties in verschillende sectoren verricht Ergo regelmatig journalisten-onderzoek. Daartoe wordt met gespecialiseerde (vak)journalisten (rtv, dagbladen, vakbladen, nieuws-sites) van gedachten gewisseld, meestal in de vorm van telefonische diepteinterviews.  In de gesprekken staat de  kwaliteit van de perscommunicatie van de opdrachtgevers centraal. Daarnaast worden de ontwikkelingen in de sector besproken. Ergo voert dit type onderzoek zowel op ad hoc-basis uit als in de vorm van periodiek herhaalde multi-client projecten.

Ergo organiseert regelmatig journalisten-onderzoek in de volgende sectoren:

  • Ontwikkelingssamenwerking (o.a. voor Artsen zonder Grenzen, Cordaid, Ministerie van Buitenlandse Zaken)
  • Verkeer & Vervoer (o.a. voor BOVAG, NS, ANWB, Ministerie van Verkeer & Waterstaat)
  • Energie (o.a. voor NUON, Electrabel en GasTerra)
  • Natuur & Milieu  (o.a. voor Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, Stichting Natuur en Milieu, Ministerie van LNV)
  • Politie en Justitie (o.a. voor KLPD, CRI, Reclassering, korpsen van grote steden)
  • Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (o.a. voor Vereniging Eigen Huis, Ministerie van VROM)